Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze site met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan Rohecom BV niet instaan voor de volledigheid of de juistheid van de gegevens. Rohecom BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Rohecom BV het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld.
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Rohecom BV naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Rohecom BV beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Rohecom BV vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Rohecom BV behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Privacy Statement

De informatie die u invult op onze web-site wordt niet beschikbaar gesteld aan derden. Alleen als u zelf expliciet aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden, gebruiken wij deze gegevens om u automatisch updates te sturen. U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons bestand moeten worden verwijderd.

Op verzoek biedt Rohecom BV bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd.
Als u toegang wenst tot deze informatie of als u vragen heeft over onze privacy statement, neemt u dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Rohecom BV hanteert de zakelijke Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg.

Klik hier om het document te bekijken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over onze website of onze producten, dan kunt u op de volgende wijze de klacht aan ons door te geven:

Als u een klacht bij ons indient, dan zal die uiterlijk binnen 10 dagen worden beantwoord.

Mochten wij daarvoor meer tijd nodig hebben, dan laten wij u binnen 10 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.